Lystgass-sedasjon

De fleste liker ikke å gå til tannlegen, men graden av angst varierer sterkt. Noen greier å gjennomføre tannbehandling til tross for at de er redde, men mange greier det ikke.
Når angsten er så sterk at man helt eller delvis unngår tannbehandling, kaller vi det tannlegeskrekk (odontofobi). Det er ulike måter å få hjelp til dette på  for å kunne gjennomføre tannbehandling. For mange er det nok at tannlegen er oppmerksom på problemet og at det gis tilstrekkelig bedøvelse som virker. Andre har imidlertid så stor frykt for tannbehandling at det kan være nyttig med sedasjon og / eller lystgass for å gjennomføre tannbehandlingen. Vi kan bruke ulike typer beroligende medikamenter, alene eller i kombinasjon med lystgass. Med dette senker man spenningsnivået betraktelig. Når man er mindre anspent opplever man mindre smerte, bedøvelsen virker bedre og man får en bedre opplevelse av hele tannbehandlings-situasjonen.

SEDASJON betyr at pasienten får smertestillende og beroligende medisiner slik at man klarer å slappe bedre av i forbindelse med tannbehandling. Den enkleste formen for sedasjon er i form av tabletter. Ved sedasjon blir man avslappet og trøtt uten at man sovner helt. Vi benytter lokalbedøvelse i tillegg til sedasjonsmedikamentene.

LYSTGASS gir også en form for sedasjon. Lystgassen virker ved at man puster denne beroligende og smertedempende gassen inn gjennom en nesemaske i blanding med oksygen, mens tannbehandlingen foregår.

aaaaaaaaaaaaiii